MBO Elektronica

Eind april 2015 start de eerste erkende MBO Elektronica opleiding in de gemeente Woerden. De opleiding is het antwoord op een schreeuwend tekort aan vakmensen op dit terrein. Want in bijna alles zit elektronica: een mobiel, auto, wasmachine, etc.

Binnen het samenwerkingsverband Woerdens Techniek Talent hebben ID College, bedrijfsleven en gemeente Woerden elkaar gevonden in de roep om een elektronica opleiding in eerste instantie vanuit meet- en kallibreerbedrijf DARE!!.

Kennis van elektrotechniek en specifiek elektronica is noodzakelijk voor medewerkers van bedrijven als DARE!! die hun werkzaamheden uitvoeren in de verschillende sectoren die vallen onder de brancheverenigingen Federatie Het Instrument (FHI), Uneto/VNI en verschillende branches binnen de FME/CWM.

Met name de bedrijven in de sectoren Industriële Automatisering, Industriële Elektronica, Laboratoria Technologie, Medische Technologie en Data- Telecommunicatie zijn hard op zoek naar een passende opleiding voor nieuw en huidig personeel.

Over de opleiding
Bij de intakeprocedure zullen de bedrijven en ID College met een ‘challenge’ het kennis- en vaardighedenniveau van de kandidaat-deelnemers toetsen. Samen met het niveau van beheersing van de generieke vakken, wordt het instroomniveau bepaald. Op dat niveau start de kandidaat /deelnemer zijn opleiding. De keuzedelen worden in samenwerking ontwikkeld en uitgevoerd door de partij die daarvoor het beste is toegerust. In de loop van de opleiding maken de deelnemers met alle bedrijven kennis.

Door de samenwerking van branches, bedrijven en gemeenten worden vraag en aanbod al in een vroeg stadium bij elkaar gebracht. Voor de kandidaat-deelnemers is dat een kans om hun werkterrein te verleggen naar een passende baan binnen hun sector, voor aanstormend talent naar een sector waar ze van harte welkom zijn en huidige werknemers biedt het een kans om door te groeien in het bedrijf waarin ze al werken.

WTT Bedrijfsopleiding MBO Elektronica!

Op 28 april a.s. start de pilot van de opleiding MBO Elektronica voor een klas van medewerkers uit het bedrijfsleven. Een BBL opleiding in Woerden opleidend t/m niveau 4. Instroom is mogelijk voor her-, om- en bijscholers.
Voor meer informatie, mail naar info@woerdenstechniektalent.nl

Inschrijven?
U kunt zich inschrijven via het ID College, Wim de Graaf of via het contactformulier.