Futura college

Futura college

Het Futura College is een zelfstandige school die jongeren van 12 tot 18 jaar met veel plezier onderwijs biedt. Het is onze taak om hen te begeleiden naar arbeid of een vervolgopleiding (ROC). Dit doen wij voor een belangrijk deel ook in samenwerking met het bedrijfsleven (stage). Verder begeleiden wij zodanig, dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en dat zij hun vrije tijd zinvol kunnen besteden.

Onze leerlingen leren uit boeken maar leren in het Praktijkonderwijs vooral door ‘doen’. Daarom zijn naast de theoretische vakken ook de praktijkvakken op onze school van groot belang. Het is voor ons dus ook belangrijk dat er zoveel mogelijk leerlingen naar de Techniek Driedaagse gaan. Het evenement als het gaat om Techniek. De afgelopen jaren hebben wij daarom het WTT geholpen met het werven van leerlingen.


Naar de website