Lekx Accountants

Over Lekx Kok Geerlofs Accountants

LKG ziet het als haar taak om samen met de ondernemer een koers voor de onderneming op de lange termijn te bepalen. We adviseren de ondernemer, verschaffen hem inzicht in zijn financiën en monitoren of de onderneming op koers blijft.

Ons werk is maatwerk. Een goed persoonlijk contact is daarbij onontbeerlijk. Het spreekt voor zich dat wij als gerenommeerd accountantskantoor de ondernemer een hoop rompslomp uit handen nemen.


Naar de website